Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 11:59 29/08/2014  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Sao
Chức vụ:Hiệu trưởng
Email: thanhsao181@gmail.com
Điện thoại: 01693363680
Địa chỉ: Tổ 3 - Tổ dân phố số 5 - Thị trấn A Lưới

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 424