Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Khối Mẫu giáo

Khối Mẫu giáo

Cập nhật lúc : 16:09 06/09/2014  

Danh sách giáo viên Khối Mẫu giáo

Đội ngũ giáo viên Khối Mẫu giáo được phân công trong năm học 2014 - 2015 như sau:

 

TT

Họ và tên

NTN sinh

Phụ trách nhóm/lớp

Ghi chú

1

Trương Thị Thùy

10/01/1985

Lá 1

Chủ nhiệm

2

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

25/05/1987

Mầm 1

 

3

Hà Thị Mơ

08/02/1986

Lá 2

TTCM

4

Hồ Thị Kim Huệ

03/03/1983

Lá 2

Chủ nhiệm

5

Nguyễn Thị Xuân

02/12/1985

Chồi

Chủ nhiệm

6

Trần Thị Hiền

10/05/1986

Chồi

 

7

Trần Thị Huệ

10/08/1963

Mầm 2

 

8

Lê Thị Mỹ Hà

10/04/1988

Mầm 1

Chủ nhiệm 

9

Trần Thị Hằng

28/07/1982

Mầm 2

Chủ nhiệm

10

Lê Thị Hải Yến

05/09/1988

Lá 1

 

Số lượt xem : 258