Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Khối Nhà trẻ

Khối Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 16:19 30/09/2014  

Danh sách giáo viên Nhóm nhà trẻ

TT

Họ và tên

NTN sinh

Phụ trách nhóm/lớp

Ghi chú

1

Dương Thị Hồng Lý

10/02/1982

Sơn Ca

Chủ nhiệm -TTCM

2

Nguyễn Thị Phượng

09/09/1988

Sơn Ca

 

3

Nguyễn Thị Lộc

07/04/1982

Sơn Ca

 

 

 

 

 

 
       

 

       

 

 

Số lượt xem : 257