Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Nuôi dưỡng

Tổ Nuôi dưỡng

Cập nhật lúc : 16:10 30/09/2014  

Danh sách nhân viên Tổ Nuôi dưỡng

TT

Họ và tên

NTN sinh

Ghi chú

1

Dương Thị Thu Nhung

10/10/1965

Tổ trưởng

2

Đinh Thị Huynh

02/05/1968

 

3

Hồ Thị Trang

03/03/1974

 

4

Mai Thị Thu Hà

25/04/1976

 

5

Hồ Thị Loang

26/02/1983

 

Số lượt xem : 249