Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:48 06/09/2014  

Nhân viên Tổ văn phòng bao gồm

 

TT

Họ và tên

NTN sinh

Chức vụ

Ghi chú

1

Đỗ Thị Kiều Hoa

21/12/1976

Kế toán

Tổ trưởng

2

Trần Thị Lơ

12/06/1990

Văn thư

 

3

Phạm Văn Tân

16/06/1982

Y tế

 

4

Lê Quang Hùng

09/07/1983

Bảo vệ

 

Số lượt xem : 249