Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 14:57 11/11/2019  

Tuần 46 năm 2019
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/11/2019)

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

Thứ Ba
(12/11/2019)

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

Thứ Tư
(13/11/2019)

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

Thứ Năm
(14/11/2019)

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

Thứ Sáu
(15/11/2019)

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

- Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ tại đơn vị

- Tham gia tập huấn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non tại PGD

- Tổng dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường

Thứ Bảy
(16/11/2019)
Chủ Nhật
(17/11/2019)