Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 20:08 02/12/2018  

Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Sao (Giữa), đ/c Hoàng Thị Long Vỹ (phải) và đ/c Hồ Thị Kim Huệ (trái)

Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐU, ngày 26/11/2018 của Đảng ủy thị trấn A Lưới về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý”; ngày 02/12/2018 Chi bộ Trường MN Hoa Ta Vai đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018........

     Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐU, ngày 26/11/2018 của Đảng ủy thị trấn A Lưới về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý”; ngày 02/12/2018 Chi bộ Trường MN Hoa Ta Vai đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018.

Đoàn chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Sao (giữa), đ/c Hoàng Thị Long Vỹ (phải) và đ/c Hồ Thị Kim Huệ (trái)

      Về dự với Hội nghị có đ/c Hồ Văn Thiết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn A Lưới, đ/c Lê Thị Hồng Lê – đảng ủy viên, Chủ tịch HLHPN thị trấn A Lưới và đ/c Lê Văn Luật – đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm ban kiểm tra đảng ủy thị trấn A Lưới.

Đ/c Lê Văn Luật (trái), Đ/c Lê Thị Hồng Lê (giữa)  và đ/c Hồ Văn Thiết (phải)

     Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong chi bộ. Toàn thể chi bộ bao gồm 17 đ/c trong đó 13 đ/c đảng viên chính thức và 04 đ/c đảng viên dự bị.

     Hội nghị đã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng và công khai. Sau một thời gian dài làm việc nghiêm túc Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí biểu quyết đồng ý Chi bộ đạt mức xếp loại tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đối với các nhân đã bầu ra 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Sao, đ/c Hoàng Thị Thảo và đ/c Hoàng Thị Long Vỹ.

     Hội nghị đã được lắng nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Hồ Văn Thiết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn A Lưới

Đ/c Hồ Văn Thiết

     Đ/c Nguyễn Thị Thanh Sao – Bí thư Chi bộ trường MN Hoa Ta Vai đã thay mặt toàn thể chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng cấp trên.
Số lượt xem : 41

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác