Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Tổ chức đoàn thể

Tổ chức đoàn thể

Ngày hội thanh niên khỏe - Thị đoàn A Lưới lần thứ 2


Nhằm chào mừng 58 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2014), Thị đoàn A Lưới đã tổ chức "Ngày hội thanh niên khỏe" lần thứ 2.......