Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Bài viết của phụ huynh

Phòng các dịch bệnh mùa hè cho trẻ
Hiện nay, đang trong thời kỳ chuyển mùa rất nhiều dịch bệnh có thể bùng phát như: tiêu chảy, thủy đậu, tay chân miệng,..; bên cạnh đó tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện dịch tả lợn châu phi, vì vậy kính mong.....